Kto przed kim, czyli porządek pierwszeństwa w biznesie

Kto przed kim, czyli porządek pierwszeństwa w biznesie

Aleksandra Makles, Małgorzata Król Najpierw połączyła je przyjaźń a potem …

Muszka i Krawat

Aleksandra Makles, Małgorzata Król

Najpierw połączyła je przyjaźń a potem wspólna pasja. Obecnie prowadzą szkolenia m. in. z autoprezentacji, standardów obsługi, etykiety w biznesie oraz doradztwa wizerunkowego.
Ich misją jest promowanie kulturalnego zachowania oraz motywowanie do życia z pasją.

czytaj bloga

Kto przed kim, czyli porządek pierwszeństwa w biznesie

Najważniejszą zasadą w świecie biznesu w stosowaniu etykiety jest okazywanie szacunku swoim partnerom i kontrahentom. Nierozłącznie wiąże się to z przestrzeganiem zasad precedencji, czyli pierwszeństwa.

Zasady te w pewnym sensie możemy porównać do zasad ruchu drogowego – kierowca musi wiedzieć, komu ustąpić, a kiedy powinien jechać jako pierwszy. Niezastosowanie się do tych przepisów bardzo często będzie skutkować kolizją, a w najlepszym wypadku – wywoła złość i konsternację innych kierowców.

O czym zatem  musimy pamiętać?

Na początku należy wspomnieć o najważniejszym: o pierwszeństwie w biznesie zawsze decyduje ranga i status, czyli te czynniki, które zależą od naszych wysiłków i osiągnięć, a nie wieku i płci, jak ma to miejsce w etykiecie towarzyskiej. W myśl tej zasady najważniejszą osobą firmie będzie prezes, następnie wicedyrektorzy, kierownicy itd. Wszystko się jednak zmieni, jeżeli w całej tej hierarchii pojawi się klient – wtedy to on stanie się osobą nadrzędną i ustąpić miejsca muszą mu nawet osoby na najwyższych stanowiskach w firmie. W końcu to firma zależy od klienta, a nie odwrotnie.

Jak przedstawiać?

Pamiętajmy, że płeć nie ma wpływu na kolejność w przedstawianiu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni być zaprezentowani zgodnie z precedencją. W regułach panujących w biznesie bardzo istotne jest, kto komu zostaje przedstawiony. Osoba, która zajmuje wyższe stanowisko, ma pierwszeństwo przed osobą na stanowisku niższym. Co to oznacza w praktyce? Zawsze zwracamy się do osoby wyższej rangą i przedstawiamy jej osobę o niższej randze.

Zdarza się, że określenie pierwszeństwa spędza nam sen z powiek. Najczęściej pojawiają się problemy w sytuacjach, w których mamy do czynienia z dwiema osobami, reprezentującymi równorzędne stanowiska.

Co w takiej sytuacji? Jeżeli są to pracownicy jednej korporacji, kolejność określa się alfabetycznie. Jeżeli druga osoba jest gościem, jako gospodarz dajemy jej pierwszeństwo.

Pamiętajmy, że dzięki znajomości podstawowych zasad panujących w biznesie budujemy swój profesjonalny wizerunek oraz kreujemy wokół siebie korzystną atmosferę. Z pozoru niewielkie gafy mogą podważyć naszą rzetelność w oczach kontrahentów.