Spółka Próchnik S.A. jest w trakcie zamiany całego systemu zarządzania informatycznego, ponieważ poprzednia wersja systemu nie nadążała za rozwojem firmy w jej obecnej sytuacji rynkowej. Firma inwestuje w nowe technologie stworzone specjalnie z myślą o retailu; dzięki nim Próchnik S.A. będzie mógł w pełni wykorzystywać zalety połączenia systemów sprzedaży, produkcji, księgowości i systemu magazynowego.
Jednak powyższa zmiana pociąga za sobą migracje poszczególnych salonów, elementów infrastruktury sieciowej i pochodnych do nowego systemu. Powstający sklep internetowy musi być w pełni zintegrowany z nowym systemem tak więc dopiero po zakończeniu wszystkich migracji salonów i wykonaniu pełnej integracji zostanie on uruchomiony.